Srđan Roje – Manifestiranje obilja

Srđan Roje u videu: Ono što mi zapravo ovde radimo je okrenućemo vam pogled na život. I taj pogled na život, kada ga okrenemo, mora biti savršeno konzistentan sa svim vašim iskustvima, sa svim vašim dosadašnjim tijekom života, sa svime šta ste prošli. Ako nije, onda pitajte, pa ćemo videti u čemu je kognitivna disonanca.

Na neki način, ovo što ćemo mi proć ova četiri četvrka, vam je slično kao prelazak sa geocentričnog na heliocentrični sustav. Dakle, ne tako davno, ljudi su živjeli u uverenju da je zemlja centar svemira i da se sunce vrti oko zemlje i mijesec… i pokušavali su u taj sustav ugradit sve ono šta vide na nebu i sa vremenom su se stvari sve više i više komplicirale. Dakle, u početku stojiš na zemlji, naravno gledaš u nebo i zvijezdano nebo je takvo kakvo je, ne miče se previše, odnosno miče se vrlo polako pa praktički neprimjetno, kroz godine i godine. I onda su primjetili da postoje neke zvijezde koje lutaju. koje se miču po nebu. I onda su ih nazvali putnicima, odnosno planetima. I nikako im se nije uklapalo u taj model, kako to da neke zvijezde stoje a neke se kreću, dok se jedan genijalac prije kojih tisuću godina kasnije, nije dosjetio preokrenut taj model i rekao: “A šta ako Zemlja nije u centru? Šta ako se samo Zemlja vrti oko sunca?” I onda su stvari postale puno jednostavnije.

Odjedamput je postalo puno logičnije predvidet putanju Venere, Marsa po nebu, samo samo zato šta je početna pretpostavka od koje smo krenuli, ispravna. Dokle god mislite, odnosno pokušavate trajektorije planeta uklapat u model gdje je Zemlja u sredini, imate potpuni kolaps. Ti modeli postaju sve kompleksniji i kompleksniji. Na kraju su praktički od njih odustali, naravno.

Slično je sa ovim. Mi ćemo zapravo pokazat, da je jedna od osnovnih pretpostavki, temeljnih pretpostavki, na kojima mi baziramo naš pogled na život, pogrešna! 

To ćemo napravit već danas. To već odmah! Najbolje od svega šta fizika to zna već 100 godina. Možda su vas čak učili u školi, ali svejedno, za sve to što van svake sumnje znanost potvrđuje da stvari nisu takve kakve mi mislimo da jesu, mi i dalje insistiramo…

Temelj na pogrješnim pretpostavkama. Kad zamjenimo tu pogrešnu pretpostavku, sve ima smisla. I zapravo naš zadatak, odnosno zadatak koji sam ja sam sebi zadao da vam objasnim jest: Odgovorno tvrdim da možete živjet realnost kakvu god želite, možete bit sretni, možete bit uspješni, možete imat šta god poželite. Samo jedan uvjet, a to je da sve to dopustite i svima drugima. Znači, ne smijete nikome ništa ukrast, ne smijete nikome ništa nametat, ne smijete ni na koji način ograničavat tuđu slobodu. Sve šta želite možete imat u izobilju s lakoćom koja pljeni, jedini uvjet je da to omogućite i svima drugima.